Làng Le và truyền thuyết về một lời nguyền

Xưa, có đi quanh làng Le (xã Mô Rai, H. Sa Thầy, Kon Tum), tìm đỏ mắt cũng không bao

Xem tiếp