Đăng nhập

Thẻ: thần linh

Người Gia Rai cầu kỳ làm lễ cầu mưa

Trong các nghi lễ của người Gia Rai, cầu mưa là một trong những nghi lễ quan trọng, cầu mong

Xem tiếp

Rợn người nghe kể chuyện bị trừng phạt vì làm vỡ ché cổ linh thiêng

Với người Xê Đăng nơi núi rừng Kon Tum, việc giữ gìn chiêng ché là một công việc thiêng liêng

Xem tiếp