Đăng nhập

Huyện Đăk Glei

Huyện Đăk Glei là một huyện của Việt Nam, nằm trong tỉnh Kon Tum. Huyện lỵ là thị trấn Đắk Glei.

 • Diện tích: 1.495,26 km2
 • Dân số: 39.577 người
 • Đơn vị hành chính: 11 xã, 01 thị trấn

Đắk Glei nằm ở phía Bắc tỉnh Kon Tum. Phía Tây giáp với Lào, phía Bắc và phía Đông giáp tỉnh Quảng Nam, phía Nam giáp các huyện Đắk Tô và Ngọc Hồi. Đường Hồ Chí Minh chạy theo hướng Bắc-Nam đi qua chính giữa huyện. Có núi Ngọc Linh, ngọn núi cao nhất Tây Nguyên với chiều cao hơn 2600m so với mặt nước biển, cùng với cây thuốc quý hiếm là Sâm Ngọc Linh.

Gắn liền với địa danh lịch sử là Ngục Tố Hữu, nơi đã từng giam giữ nhà thơ Tố Hữu. 1 di tích lịch sử đang được quan tâm và thu hút khách tham quan, du lịch.

Hành chính

Huyện Đăk Glei bao gồm  thị trấn Đăk Glei và 11 đơn vị hành chính cấp xã, gồm các xã:

 • Đăk Pét
 • Mường Hoong
 • Ngọc Linh
 • Đăk Choong
 • Xốp, Đăk Blô
 • Đăk Man
 • Đăk Kroong
 • Đăk Môn
 • Đăk Long
 • Đăk Nhoong

Hội Đồng Nhân Dân, Ủy Ban Nhân Dân huyện Đăk Glei

 • Địa chỉ: Thôn Đăk Xanh – Thị trấn Đăk Glei – Huyện Đăk Glei – Tỉnh Kon Tum.
 • Điện thoại: (060) 3833.105
 • Fax: 060) 3833.105

Cơ cấu tổ chức bộ máy

Thường trực Hội đồng nhân dân :
 • Chủ tịch HĐND huyện: Ông Kring Xa Chí
 • Phó chủ tịch HĐND huyện: Y Lệ Hương
  • Điện thoại (060) 3833 146
 • Uỷ viên Thường trực HĐND huyện: Ông Bùi Văn Đường
  • Điện thoại: (060) 3833 651
Thường trực Ủy ban nhân dân huyện :
 • Chủ tịch UBND huyện: Ông Nguyễn Phúc Phận
  • Điện thoại: (060) 3833 603
  • Lĩnh vực phụ trách : công tác tổ chức cán bộ (khối chính quyền); nội chính; kế hoạch tài chính; thi đua – khen thưởng; tôn giáo; tuyên truyền pháp luật; XDCB; phòng, chống tham nhũng.
 • Phó chủ tịch UBND huyện: Ông Trịnh Xuân Lộc
  • Điện thoại: (060) 3833 248
  • Lĩnh vực phụ trách: các lĩnh vực thuộc khối kinh tế tổng hợp: Đất đai, tài nguyên môi trường; nông, lâm nghiêp; giao thông, vận tải; thủy lợi; đền bù giải phóng mặt bằng và xây dựng nông thôn.
 • Phó chủ tịch UBND huyện: Bà Y Hoa
  • Điện thoại: (060) 3833 717
  • Lĩnh vực phụ trách: Y tế; công tác dân số; lao động – TBXH; văn hóa – thông tin; truyền thanh- truyền hình.
 • Phó chủ tịch Thường trực : Ông Nguyễn Quang Oánh
  • Lĩnh vực phụ trách: Thay mặt Chủ tịch chỉ đạo, điều hành các mặt công tác của UBND huyện khi Chủ tịch đi vắng hoặc được ủy quyền và chỉ đạo các ngành: Giáo dục – Đào tạo; Ngân hàng Nông nghiệp; Kho bạc nhà nước huyện, Thuế, Ngoại vụ; Ban xây dựng cơ bản.
Văn phòng HĐND và UBND huyện.
 • Chánh Văn phòng: Ông Đỗ Sum
  • Điện thoại: (060) 3833 090
 •  Phó chánh Văn phòng: Ông Nguyễn Văn Diệu
  • Điện thoại: (060) 3833 106
Các Phòng, Ban chuyên môn thuộc UBND huyện
 • Phòng Lao động – TB&XH.
  • Chức năng, nhiệm vụ chính: tham mưu, giúp UBND cấp huyện thực hiện chức năng quản lý nhà nước về các lĩnh vực: lao động; việc làm; dạy nghề; chính sách xã hội; bảo vệ và chăm sóc trẻ em; phòng, chống tệ nạn xã hội; bình đẳng giới.
  • Địa chỉ: Thôn 16/5; Thị trấn ĐăkGlei, huyện Đăk Glei, tỉnh Kon Tum.
  • Điện thoại: (060) 3833 118;    Fax (060) 3833 118.
 • Lãnh đạo phòng:
  • Bà: Y Thanh
  • Chức danh: Trưởng Phòng
  • Điện thoại: (060) 3505 214
  • Ông: Lê Văn Thế
  • Chức danh: Phó Trưởng phòng
  • Điện thoại: (060) 3834 192
  • Ông: A Veng
  • Chức danh: Phó Trưởng phòng.
  • Điện thoại: (060) 3834 192
Phòng Nội vụ.
 • Chức năng, nhiệm vụ chính: tham mưu, giúp UBND cấp huyện thực hiện chức năng quản lý nhà nước về các lĩnh vực: tổ chức; biên chế các cơ quan hành chính, sự nghiệp nhà nước; cán bộ CCVC nhà nước; cán bộ, công chức xã, thị trấn cải cách hành chính; địa giới hành chính; tôn giáo; thi đua – khen thưởng.
 • Địa chỉ: Thôn 16/5; Thị trấn ĐăkGlei, huyện Đăk Glei, tỉnh Kon Tum.
 • Điện thoại: (060) 3833 629;    Fax (060) 3833 659
 • Lãnh đạo phòng:
  • Ông: A Thanh Sắc
  • Chức danh: Trưởng phòng.
  • Điện thoại: (060) 3834 191
  • Ông: Ngô Thanh Định
  • Chức danh: Phó Trưởng phòng
  • Điện thoại: (060) 3833 460
  • Ông: Nghiêm Minh Hiệu
  • Chức danh: Phó Trưởng phòng.
  • Điện thoại:(060) 3833 46
Thanh tra huyện.
 • Chức năng, nhiệm vụ chính: tham mưu, giúp UBND cấp huyện thực hiện chức năng quản lý nhà nước về công tác thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo trong phạm vi quản lý nhà nước của UBND cấp huyện; phòng, chống tham nhũng theo quy định của pháp luật.
 • Địa chỉ: Thôn 16/5; Thị trấn ĐăkGlei, huyện Đăk Glei, tỉnh Kon Tum.
 • Điện thoại: (060) 3833 155
 • Lãnh đạo phòng:
  • Bà: Y Hòa
  • Chức danh: Chánh Thanh tra.
  • Điện thoại: (060) 3833 155

Phòng Tư pháp.

 • Chức năng, nhiệm vụ chính: tham mưu, giúp UBND cấp huyện thực hiện chức năng quản lý nhà nước về: công tác xây dựng văn bản quy phạm pháp luật; kiểm tra, xử lý văn bản quy phạm pháp luật; phổ biến, giáo dụa pháp luật; thi hành án dân sự; trợ giúp pháp lý.
 • Địa chỉ: Thôn 16/5; Thị trấn ĐăkGlei, huyện Đăk Glei, tỉnh Kon Tum.
 • Điện thoại: (060) 3833 120
 • Lãnh đạo phòng:
  • Ông: Nguyễn Thanh Hoài
  • Chức danh: Trưởng phòng.
  • Điện thoại: (060) 3833 120

Phòng Tài nguyên và Môi trường.

 • Chức năng, nhiệm vụ chính: tham mưu, giúp UBND cấp huyện thực hiện chức năng quản lý nhà nước về: tài nguyên đất, nước, khoáng sản; môi trường; khí tượng, thủy văn; đo đạc, bản đồ.
 • Địa chỉ: Thôn 16/5; Thị trấn ĐăkGlei, huyện Đăk Glei, tỉnh Kon Tum.
 • Điện thoại: (060) 3833 164;    Fax (060) 3833 727
 • Lãnh đạo phòng:
  • Ông: Đỗ Kim Hùng
  • Chức danh: Trưởng phòng.
  • Điện thoại:(060) 3833 727
  • Ông: Trần Trọng Dũng
  • Chức danh: Phó trưởng phòng.
  • Điện thoại: (060) 3833 727

Phòng Tài chính – Kế hoạch.

 • Chức năng, nhiệm vụ chính: tham mưu, giúp UBND cấp huyện thực hiện chức năng quản lý nhà nước về các lĩnh vực: tài chính, tài sản; kế hoạch và đầu tư; đăng ký kinh doanh; tổng hợp, thống nhất quản lý về kinh tế hợp tác xã, kinh tế tập thể, kinh tế tư nhân.
 • Địa chỉ: Thôn 16/5; Thị trấn ĐăkGlei, huyện Đăk Glei, tỉnh Kon Tum.
 • Điện thoại: (060) 3833 119;    Fax (060) 3833413.
 • Lãnh đạo phòng:
  • Ông: Đinh Quốc Tuấn
  • Chức danh: Trưởng phòng
  • Điện thoại: (060) 2290 226
  • Ông: Lữ Minh Anh
  • Chức danh: Phó Trưởng phòng.
  • Điện thoại: (060) 3834 148;

Phòng Công thương.

 • Chức năng, nhiệm vụ chính: tham mưu, giúp UBND cấp huyện thực hiện chức năng quản lý nhà nước về: công nghiệp; tiểu thủ công nghiệp; thương mại; xây dựng; phát triển đô thị; kiến trúc, quy hoạch xây dựng; vật liệu xây dựng; hạ tầng kỹ thuật đô thị; giao thông; khoa học công nghệ.
 • Địa chỉ: Thôn 16/5; Thị trấn ĐăkGlei, huyện Đăk Glei, tỉnh Kon Tum.
 • Điện thoại: (060) 3833 744
 • Lãnh đạo phòng:
  • Ông: Nguyễn Văn Học
  • Chức danh: Trưởng phòng.
  • Điện thoại: (060) 3833 189
  • Ông: Nguyễn Văn Sơn
  • Chức danh: Phó Trưởng phòng.
  • Điện thoại: (060) 3833 744

Phòng Văn hoá TT-TT.

 • Chức năng, nhiệm vụ chính: tham mưu, giúp UBND cấp huyện thực hiện chức năng quản lý nhà nước về: văn hóa; gia đình; thể dục; thể thao; du lịch; công nghệ thông tin; phát thanh; báo chí; xuất bản.
 • Địa chỉ: Thôn 16/5; Thị trấn ĐăkGlei, huyện Đăk Glei, tỉnh Kon Tum.
 • Điện thoại: (060) 3833 593
 • Lãnh đạo phòng:
  • Ông: Nguyễn Hải Tuấn
  • Chức danh: Trưởng phòng.
  • Điện thoại: (060) 3833 121
  • Ông: Cao Thanh Thuỷ
  • Chức danh: Phó trưởng phòng.
  • Điện thoại: (060) 3833 593
  • Bà: Y Kẻ
  • Chức danh: Phó trưởng phòng.
  • Điện thoại: (060) 3833 593

Phòng Giáo dục và Đào tạo.

 • Chức năng, nhiệm vụ chính: tham mưu, giúp UBND cấp huyện thực hiện chức năng quản lý nhà nước về các lĩnh vực giáo dục và đào tạo: mục tiêu, chương trình và nội dung giáo dục và đào tạo; tiêu chuẩn nhà giáo và tiêu chuẩn cán bộ quản lý giáo dục; tiêu chuẩn cơ sở vật chất, thiết bị trường học; quy chế thi cử và cấp văn bằng, chứng chỉ.
 • Địa chỉ: Thôn 16/5; Thị trấn ĐăkGlei, huyện Đăk Glei, tỉnh Kon Tum.
 • Điện thoại: (060) 3833 122;    Fax ( 060 ) 3833 122.
 • Lãnh đạo phòng:
  • Ông: Nguyễn Văn Đông
  • Chức danh: Trưởng phòng.
  • Điện thoại: (060) 3833 379
  • Ông: Nguyễn Thế Minh
  • Chức danh: Phó trưởng phòng.
  • Điện thoại: (060) 3505 427

Phòng Y tế.

 • Chức năng, nhiệm vụ chính: tham mưu, giúp UBND cấp huyện thực hiện chức năng quản lý nhà nước về chăm sóc và bảo vệ sức khỏe cho nhân dân, gồm: y tế cơ sở; y tế dự phòng; khám, chữa bệnh, phục hồi chức năng; y dược cổ truyền, trang thiết bị y tế.
 • Địa chỉ: Thôn 16/5; Thị trấn ĐăkGlei, huyện Đăk Glei, tỉnh Kon Tum.
 • Điện thoại: (060) 3833 158
 • Fax (060) 3833 585
 • Lãnh đạo phòng:
  • Bà: Lữ Thị Hoa
  • Chức danh: Phó trưởng phòng
  • Điện thoại: (060) 3833 561

Phòng Nông nghiệp và PTNN.

 • Chức năng, nhiệm vụ chính: tham mưu, giúp UBND cấp huyện thực hiện chức năng quản lý nhà nước về: nông nghiệp; lâm nghiệp; thủy lợi; thủy sản; phát triển nông thôn; phát triển kinh tế hộ, kinh tế trang trại nông thôn, kinh tế hợp tác xã nông, lâm, ngư gắn với ngành nghề, làng nghề nông thôn. Địa chỉ: Thôn 16/5; Thị trấn ĐăkGlei, huyện Đăk Glei, tỉnh Kon Tum.
 • Điện thoại: (060) 3833131
 • Fax (060) 3833 131
 • Lãnh đạo phòng:
  • Ông: Nguyễn Văn Tuấn
  • Chức danh: Trưởng phòng.
  • Điện thoại: (060) 3833 649
  • Bà: Mai Thị Yến
  • Chức danh: Phó trưởng phòng.
  • Điện thoại: (060) 3833 095