Đăng nhập

Huyện Sa Thầy

Sa Thầy là một huyện thuộc tỉnh Kon Tum, được thành lập theo quyết định số 254-CP của Hội đồng Chính phủ ngày 10 tháng 10 năm 1978 trên cơ sở tách ra từ huyện Đắk Tô và thuộc tỉnh Gia Lai – Kon Tum.

Theo quyết định số 543-TCCP ngày 6 tháng 12 năm 1990, thành lập thị trấn huyện lỵ Sa Thầy trên cơ sở tách ra từ xã Sa Sơn.

Tháng 8 năm 1991, khi tỉnh Gia Lai – Kon Tum tách ra thành hai tỉnh Gia Lai và Kon Tum thì huyện Sa Thầy thuộc tỉnh Kon Tum.

Đây là huyện miền núi, cực Nam tỉnh, có nhiều dự án thủy điện lớn nằm ven con sông Sê San như thuỷ điện Sê San III, thuỷ điện Ya LyPleiKRong… Đây là huyện có mật độ dân số thấp nhất Việt Nam.

Vị trí địa lý

Huyện Sa Thầy phía Bắc giáp huyện Ngọc Hồi, phía Đông Bắc giáp huyện Đắk Tô, phía Đông (từ Bắc xuống Nam) lần lượt giáp các huyện thị: huyện Đắk Hà và thị xã Kon Tum. Phía Nam huyện giáp với tỉnh Gia Lai, ranh giới là thượng nguồn sông Sê San. Phía Tây của huyện Sa Thầy là biên giới Việt Nam – Campuchia.

Hành chính

Huyện Sa Thầy gồm 13 xã và 1 thị trấn:

 1. Mo-ray
 2. Rờ kơi
 3. Sa nhơn
 4. Sa sơn
 5. Sa Nghĩa
 6. Sa Bình
 7. Yaly
 8. Hơ moong
 9. Ya tăng
 10. Ya Xiêr
 11. Ia Dom
 12. Ia Đal
 13. Ia Tơi

Cái đỉnh núi

 • Chư Mom Rai (1.512 m)
 • Cư Tin (1.327 m)
 • Chư Mơ Nu (1.069 m)
 • Chư Kotah