Đăng nhập

Thẻ: đăk tô

Tục chặt củi ‘bắt chồng’ của người Jẻ-Triêng Kon Tum

Con gái Jẻ-Triêng từ 10 tuổi được cha mẹ dạy vào rừng chặt củi, về xếp đống quanh nhà để

Xem tiếp

Bộ ảnh quý giá về Kon Tum thời chiến (Phần 3)

KTO – Tiếp theo phần một và phần hai của Bộ ảnh quý giá về Kon Tum thời chiến mà

Xem tiếp