Chủng Viện Thừa Sai Kon Tum qua góc nhìn Flycam

Ảnh: Lê Vương Trị CHỦNG VIỆN THỪA SAI KONTUM (1935 – 2021) “Chính Đức cha Jannin vừa thiết kế và

Xem tiếp