Rợn người nghe kể chuyện bị trừng phạt vì làm vỡ ché cổ linh thiêng

Với người Xê Đăng nơi núi rừng Kon Tum, việc giữ gìn chiêng ché là một công việc thiêng liêng

Xem tiếp