Văn hóa Bahnar: Hoa trong thơ ca dân gian của người Banar Kriêm

Ở mãi tận xã vùng cao Vĩnh Sơn, huyện Vĩnh Thạnh (Bình Định), rừng cây ngút ngàn, bốn màu lộng

Xem tiếp