Đăng nhập

Thẻ: thiêng liêng

Rợn người nghe kể chuyện bị trừng phạt vì làm vỡ ché cổ linh thiêng

Với người Xê Đăng nơi núi rừng Kon Tum, việc giữ gìn chiêng ché là một công việc thiêng liêng

Xem tiếp

Áo vỏ cây, báu vật cổ truyền của người Hà Lăng

Xem những bộ y phục bằng vỏ cây là báu vật cổ truyền, biểu tượng linh thiêng, người Hà Lăng

Xem tiếp